Maui Princess Dinner Boat
675, Wharf Street Lahaina, HI